Pedigree 19-6145679 : 2de provinciaal La Chatre

Pedigree 20-6204164 : 12 de nationaal Chateauroux